ONLINE - Kasy fiskalne ONLINE

FORNET
Łódź, ul. K. Tetmajera 2/12
tel.: 42 636 15 57
Przejdź do treści
Kasy i drukarki fiskalne ONLINE to urządzenia fiskalne,
które samodzielnie i automatycznie komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa  Krajowej Administracji Skarbowej.
Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.
Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z Repozytorium.

Kto i kiedy musi zainstalować kasy fiskalne ONLINEdrukarki fiskalne ONLINE

Od 1 stycznia 2020 roku:
 
1. Świadczenia  usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon,  ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany  opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny  silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
2. Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

  
Od 1 stycznia 2021 roku:
  
3. Świadczenia  usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne  placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
4. Sprzedaży  węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla  brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

 
Od 1 lipca 2021 roku:
 
5. Świadczenia  usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w  zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,  prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie  kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.


Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.
Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.
Od 1 maja 2019 r. obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.

Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą sprzedawane do dnia 31 grudnia 2022 r.
Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.
Odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

  • ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,
  • ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy  nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych  branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,
  • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.
Created with FORNET Łódź
Telefon: 42 636 15 57
Wróć do spisu treści