Kontakt - Kasy fiskalne ONLINE

kasy online
FORNET
Łódź, ul. K. Tetmajera 2/12
tel.: 42 636 15 57
Przejdź do treści

Kontakt

Adres:

FORNET Marek Niedźwiecki
ul. K. Tetmajera 2/12 lok. 4U
93-154 Łódź
Kontakt:

Biuro firmy:
tel. 42 636 15 57

Zakupy, sprzedaż, oferty:
tel. 602 71 82 17

Zamawianie usług:
tel. 6000 47 977

Serwis, przeglądy:
tel. 6000 58 108
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORNET Marek Niedźwiecki, ul. K. Tetmajera 2/12 lok. 4U, 93-154 Łódź
2) kontakt z administratorem - m.niedzwiecki@fornet-lodz.pl, tel. 602718217
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
- biuro rachunkowe
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
Created with FORNET Łódź
Telefon: 42 636 15 57
Wróć do spisu treści