Przegląd kasy fiskalnej - FORNET Marek Niedźwiecki

Przejdź do treści

Menu główne:

Przegląd kasy fiskalnej

Procedury

Przegląd ustawowy jest obowiązkiem stosującego kasy.


Przegląd może przeprowadzić tylko serwisant posiadający autoryzację producenta, wpisany do książki rejestrującej kasy.

Od 1 grudnia 2008 r. obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej dokonuje się cyklicznie co 24 miesiące (do 30 listopada 2008 r. - co 12 miesięcy). Termin przeglądu uległ wydłużeniu. Jest to zmiana korzystna dla podatników, którzy dokonują ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. Wynika ona z § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących.

Przeglądem ustawowym kas należy objąć:  

  • stan wszystkich plomb kasy i zgodność ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją serwisu kas;  

  • stan obudowy kasy;  

  • czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;  

  • program pracy kasy i program archiwizujący, jego wersję, zgodność z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu kas;  

  • poprawność działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;   

  • poprawność działania wyświetlacza klienta;   

  • stan płyty głównej, pamięci fiskalnej kasy i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją konstrukcyjną kasy, a wynik przeglądu wraz z zaleceniami należy wpisać do książki kasy.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego