Odczyt pamięci fiskalnej - FORNET Marek Niedźwiecki

Przejdź do treści

Menu główne:

Odczyt pamięci fiskalnej

Procedury

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej wykonuje się w przypadku:
- uszkodzenia,
- zapełnienia,
- likwidacji kasy,
- na żądanie organów kontrolnych.

Jak postępować w przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w urządzeniach fiskalnych
(dotyczy wymiany zarówno na gwarancji jaki i po okresie gwarancji):
- powiadomić właściwy urząd skarbowy o konieczności wykonania odczytu zawartości pamięci na okoliczność jej wymiany,
- powiadomić autoryzowany punkt serwisowy obsługujący dane urządzenie (dane kontaktowe serwisu zawarte są w książce serwisowej lub karcie gwarancyjnej),
- przedstawić prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną (w przypadku usterki w okresie gwarancji),
- załączyć dane firmy z nr NIP oraz nazwisko i nr telefonu osoby zlecającej usługę.

Przed przyjęciem urządzenia do serwisu pracownik Autoryzowanego Punktu Serwisowego powinien dokonać stosownego zapisu w książce serwisowej. Urządzenie do naprawy należy przekazać w odpowiednim, najlepiej oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.

Wymiana pamięci jest realizowana wyłącznie w serwisie producenta.

Likwidacja kasy fiskalnej wymaga współdziałania podatnika, serwisu i urzędnika urzędu skarbowego.

W związku z likwidacja następuje bowiem zaprzestanie pracy kasy w trybie fiskalnym. W związku z tym należy wystosować na piśmie prośbę do właściwego urządu skarbowego o wyznaczenie terminu odczytu pamięci fiskalnej na okoliczność likwidacji kasy.
Po wyznaczeniu przez urząd terminu i miejsca odczytu należy o tym powidomić serwis (miejsce, data, godzina).
Przed odczytem serwis powinien:
- dokonać oględzin kasy,
- dokonać oględzin plomb,
- sprawdzić nr ewidencyjny nadany przez urząd skarbowy,
- wydrukować łączny raport okresowy,
- sporządzić na tę okoliczność protokół według ustalonego wzoru.

Jeżeli nie masz serwisu - podpisz umowę z nowym serwisem przed zgłoszeniem do urzędu skarbowego zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego