Gwarancja - FORNET Marek Niedźwiecki

Przejdź do treści

Menu główne:

Gwarancja

Procedury

Oferta przedłużenia okresu gwarancji do 2 lub 3 lat.


NOVITUS ma przyjemność poinformować Państwa o możliwości wykupienia przedłużonej gwarancji dla urządzeń fiskalnych. Oferujemy następujące pakiety obsługi serwisowej:
Srebrny – 2 lata pełnej gwarancji na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej
Złoty – 3 lata pełnej gwarancji na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej


Okres przedłużonej gwarancji liczy się od dnia sprzedaży sprzętu. Data sprzedaży sprzętu jest wpisana przez Sprzedawcę sprzętu na karcie gwarancyjnej.
Przedłużoną gwarancją nie są objęte akumulatory zasilające w przypadku, których podstawowy okres gwarancji jest ograniczony do okresu 3 miesięcy od daty sprzedaży.
Wykupienie przedłużonej gwarancji może nastąpić w momencie zakupu urządzenia lub w okresie 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia, czyli do końca podstawowego okresu gwarancji określonego zgodnie §1 Karty gwarancyjnej
.
W celu wykupienia przedłużonej gwarancji należy:

  • wybrać odpowiedni pakiet przedłużonej obsługi gwarancyjnej

  • skontaktować się ze Sprzedawcą urządzenia lub wskazanym przez niego Autoryzowanym Punktem Serwisowym

  • przedstawić kserokopię dowodu zakupu urządzenia lub pierwszej strony karty gwarancyjnej

  • dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na konto wskazane przez Sprzedawcę.


Przedłużona gwarancja zaczyna obowiązywać po potwierdzeniu przez Sprzedawcę wpłaty odpowiedniej kwoty za wybrany pakiet.Potwierdzeniem nabycia praw do przedłużonej gwarancji będzie stosowny certyfikat wystawiony przez NOVITUS i przesłany za pośrednictwem Sprzedawcy w terminie 30 dni od daty rejestracji niniejszego zlecenia.
Certyfikat potwierdzający nabycie przedłużonej gwarancji ważny jest tylko wraz z oryginalną kartą gwarancyjną.
Nabywca może realizować uprawnienia z tytułu przedłużonej gwarancji wyłącznie w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym wskazanym przez Sprzedawcę.

Kasa posiada 5-letnią gwarancję na pamięć fiskalną pod warunkiem
wykonywania corocznych przeglądów technicznych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego